CNstores US 视频

观看并下载视频

Edwin H.
Edwin H.

旅遊、數碼、娛樂,你中意其中一樣就訂閱啦!


Gear: iPhone and Canon 700D (aka Rebel T5i) / M100, GoPro Hero 7 Black
I'm a Creator from Hong Kong, I create mainly technology and gadgets videos.
Business Inquiry: edwinghui AT gmail.com
(For business, Email communication in English is preferred.)


Got Something to send me?
International Shipping Please contact me by Email.
SF-Express 順豐 Send to:
Attn. Edwin H
EF Locker, G/F, Lai Choi House, Lai Yan Court, Lai Chi Kok, Kowloon
Hong Kong(H852D027P)
Phone# 63526559 (SMS only)
Attn. Edwin H
香港荔欣苑荔采閣地下順便智能櫃H852D027P
Phone# 63526559 (SMS only)

本人熱愛生命,唔會自殺或考慮自殺。
本人唔會透過任何方式去中國或澳門。
本人唔會去游水,咸水、淡水都唔會游,泳池都唔游呀DLKH。
本人精神健康良好。
24小時求助熱線︰
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222
撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000
生命熱線︰23820000
東華三院芷若園熱線︰18281
社會福利署熱線︰23432255
醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務):24667350
明愛向晴熱線:18288

Videos